Käyttöehdot

Käyttöehdot / Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö rs avustushakemusten käsittelyjärjestelmä: tt-saatio.rimbert.fi 

1. Palvelun tarjoaa Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö rs, y-tunnus 1933538-8, yhteystiedot: PL 30, 00131 Helsinki, jouni.hakala@ek.fi

2. Palvelu on sähköinen avustusten haku- ja käsittelyjärjestelmä. Palvelu on tarkoitettu avustustenhakijoille ja -saajille.

3. Palvelun kautta hakija voi lähettää sähköisiä avustushakemuksia ja hallinnoida saamiaan avustuksia, esimerkiksi jättää maksatuspyynnön ja selvityksen avustuksen käytöstä. Hakija on itse vastuussa palveluun tallentamistaan tiedoista. Palveluntarjoaja ei tarkista hakijan jättämien tietojen oikeellisuutta eikä hakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta.

4. Palveluntarjoaja vastaa järjestelmän välityksellä tehtyjen hakemusten vastaanottamisesta vain siinä tapauksessa, että järjestelmä on ilmoittanut, että kaikki pakolliset kentät hakemuksessa on täytetty ja hakemus on lähetetty.

5. Käyttäjä saa palveluun henkilökohtaisen käyttäjänimen ja salasanan ja hän vastaa näillä tunnuksillaan palvelun käytöstä, toisin sanoen itsestään antamien tietojen oikeellisuudesta, salasanansa salassapidosta sekä käyttäjätilinsä suojaamisesta ulkopuolisilta tahoilta. Organisaatiot voivat päättää sisäisesti yhden käyttäjätunnuksen jakamisesta useamman käyttäjän kesken, edellyttäen, että sisäänkirjautumistietoja käsitellään turvallisella tavalla ilman, että ulkopuoliset saavat pääsyn käyttäjätilille. Yhteyshenkilö on vastuussa käyttäjätunnuksen käytöstä.

6. Palveluntarjoaja sitoutuu suojaamaan palveluun tallennetut henkilötiedot rekisterinpitäjänä EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukaisesti.

7. Palvelu on käytössä periaattessa 24/7/365. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa katkoksista palvelun käytössä tai niiden aiheuttamista esteistä tai häiriöistä palvelun käytössä. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa täysin tai osittain lopettaa palvelu tai tehdä siihen haluamiaan muutoksia. Palveluntarjoajalla on myös oikeus ilman varoitusta estää käyttäjältä palvelun käyttöoikeus, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja. Muissa tapauksissa palveluntarjoajan tulee kohtuullisen ajan kuluessa antaa irtisanomisilmoitus palvelun tai oikeuksien päättämisestä. 

8. Palvelun rekisteröity käyttö edellyttää, että käyttäjä suostuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot rekisteröitymisensä yhteydessä. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja koska tahansa, jolloin muutokset tulevat voimaan käyttäjän hyväksyessä muutokset palveluun rekisteröityessään. 

9. Palvelun käyttöön liittyvät kiistat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö rs:n tietosuojaseloste sisältää lisätietoja rekisterinpitäjästä ja henkilötietojen käsittelystä.